GREENFIX

PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE

+420 703 147 953

GREENFIX

Od roku 1972 usnadňují produkty řady GREENFIX život stavebním inženýrům tím, že nabízí kompletní řadu spolehlivých, nákladově efektivních produktů pro erozní kontrolu. 

Společnost SOILTEC vyvinula nejucelenější řadu produktů a systémů, které bojují s různorodými problémy v oblasti erozní kontroly.

S pobočkami a zastoupeními ve více než 50 zemích světa disponuje SOILTEC profesionální a rozsáhlou prodejní sítí. Byli jsme průkopníky ve vývoji dnešních řešení v oblasti erozní kontroly, kde dominujeme zejména s našimi produkty z přírodních vláken.

Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů a zeminy působením větru, tekoucí vody, případně přesun sedimentu proudící vodou, vlnami, ledovci, atd. Erozi lze zmírnit,  a ve většině případů jí také lze zabránit vytvořením vegetačních struktur. Vzhledem k tomu, že založit vegetaci na nechráněném povrchu je prakticky nemožné, je nutné místa nejvíce zranitelná erozními vlivy chránit.

Mezi zastaralé metody, používané do sedmdesátých let minulého století, patřilo například kompletní zacelení povrchu pomocí betonu, plastu, případně dalších anorganických materiálů. GREENFIX přišel s metodou „měkkého inženýringu“: tedy s koberci z organických vláken, které zeminu chrání před vlivem eroze a zároveň umožňují založení vegetačních struktur.

 

Pásy GREENFIX se skládají z horní vrstvy organických přírodních rozložitelných vláken, například kokosová vlákna, sláma, případně seno, která jsou přišita k horní a spodní podpůrné lehké, buď polymerové vrstvě, nebo vrstvě z rozložitelné sendvičové síťoviny. Organická vlákna, která tvoří podstatu protierozních koberců, se postupně rozkládají a stávají se součástí zeminy. Rohožovitá struktura postupně mizí společně s tím, jak vegetace postupně prorůstá na povrch koberce.

Byli jsme průkopníky ve vývoji dnešních řešení v oblasti erozní kontroly, kde dominujeme zejména s našimi produkty z přírodních vláken.Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů a zeminy působením větru, tekoucí vody, případně přesun sedimentu proudící vodou, vlnami, ledovci, atd. Erozi lze zmírnit a ve většině případů jí také zabránit vytvořením vegetačních struktur. Vzhledem k tomu, že založit vegetaci na nechráněných površích je prakticky nemožné, je nutné místa nejvíce zranitelná erozními vlivy chránit.

EROZNÍ PROCES

Částice půdy jsou přemisťovány externím zdrojem energie, např. deštěm.

OCHRANA PROTI EROZI

Energie je absorbována protierozním pásem GREENFIX

VEGETAČNÍ OCHRANA

Působení sil absorbují traviny a rostliny

Příklady využití

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Břehy s čerstvě nasypanou vrstvou zeminy

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Výsadba na březích nových vodních toků

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Vyrovnávací nádrže

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Ochrana rekultivovaných břehů

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Úprava příkopů přílivových lokalitách

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Osazení nových svahů

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Ochrana přírodních památek