Geobuňky

Systém Geobuněk pro stabilizaci podloží. Nabízíme nejucelenějším systém geobuněk v oboru, navržený s plně vyvinutými komponenty, které vydrží i nejnáročnější problémy na staveništi.

Geobuňky jsou vyrobeny z polyethylenu vysoké hustoty (HDPE) a nabízí nejvyšší a nejdelší výkon jakéhokoliv systému geobuněk v civilním použití.

Technologie buněčného řešení je silná a přesto jednoduchá. Prostřednictvím sítě 3D propojených buněk je výplň omezena a proto tak odolná vůči pohybu. Tento systém poskytuje sílu a stabilizaci pro celou řadu povrchů od vozovek po příkré náspy.

Naše řešení

STABILIZACE SVAHU

3D GEOWEB® systém dokáže stabilizovat horní vrstvu půdy na náspech, a tím zabránit sesuvu svahu, jeho sklouzávání i silné erozi způsobené povrchovým odtokem, díky tomuto systému tak lze stavět i strmější svahy. Systém geobuněk lze využít i pro geomembrány na přehradách či skládkách, a tím je i díky systému šlach a systému ATRA® Tendon Clip chránit.

ZÁTĚŽOVÉ PLOCHY

GEOWEB® 3D geobuňky dokáží transformovat výplňový materiál. Pro výplň geobuněk lze využít místní materiály a systém je použitelný ihned po instalaci. Systém GEOWEB® překonává 2D výztužné materiály, které vyžadují náročnější a nákladnější materiály. GEOWEB 3D omezovací systém je stejně výhodný pro stabilizaci podkladu pod asfaltem nebo betonem a může zredukovat použití materiálu o 50 a více procent.

VODNÍ BŘEHY

Nabízíme jedinečné řešení Shoreline 3D GEOWEB®, které zabraňuje erozním problémům způsobených kontaktem s vodou, povrchovým tokem, společně s působením vln. Poskytuje ochranu geomembránám na rybnících a v povodích dešťových a odpadních vod. Systém GEOWEB® zajišťuje stabilní prostředí pro výplně buněk.

VODNÍ TOKY

Navrhujte kanály GEOWEB s různými výplněmi, nebudete proto potřebovat nákladné podkladové výztuhy, gabiony a kloubové betonové bloky (ACB). Předcházejte vymílání kanálových svahů, vystavených nárazovým nebo průběžným proudům vody, pomocí jedné nebo více vrstev kanálů GEOWEB. S překrývajícími se trávníkovými rohožemi vydrží kanály proud až 9 m/sekundu!

OPĚRNÉ ZDI

Navrhujte zelené, zesílené a gravitační zdi, které si uchovávají strukturální integritu i ve velmi špatných podmínkách – to jsou opěrné zdi GEOWEB®. Terasy systému GEOWEB® s otevřenými buňkami tvoří přirozené prostředí pro udržitelnou vegetaci a umožňují vsakování dešťové vody. Zdi GEOWEB® plynule kopírují reliéf krajiny, jsou odolné vůči přirozené erozi, a jejich instalace probíhá o 25-30% rychleji než instalace zdí z mechanicky stabilizovaných bloků.

KONTROLA EROZE

Zpevněte strmé břehy a předcházejte erozi svahů a kanálů systémem GEOWEB®. Síť 3D buněk zabrání erozi svahů a škodám způsobeným přívalovými vodami. Pouzdra s výplní umožňují používat menší kameny nebo vegetaci namísto větších a nákladných velkých výztužných kamenů. Systém používající betonovou výplň, je flexibilní a odolný, navíc ekonomičtější než železobeton nebo kloubové betonové bloky (ACB). Zatravněné plochy ohrožené erozí, ochrání rohože GEORUNNER® Mats.

EROZNÍ OCHRANA

Chraňte plochy vystavené intenzivním proudům vody před ztrátou půdní hmoty a před erozí použitím rohoží GEORUNNER Mats. Plně propojené rohože chrání podložní trávníkové rohože nebo přikrývky před erozí, a tím umožňují využít nenáročné rostliny pro ochranu výstupu odpadního potrubí, drenážního příkopu a jímek. Nemusíte tedy používat nákladné a na údržbu náročné výztužné kameny. Rohože GEORUNNER Mats chrání také břehy vodních toků se středními vlnami.

Hlavní výhody

Variabilita

Široká oblast využití na různém povrchu.

Ekologie

Šetrné k životnímu prostředí.

Odolnost

Vysoká pevnost v tahu a odolnost proti přetržení.

Úspora

Snižuje množství těžené, odvážené a ukládané zeminy a rychlost instalace.

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás ještě dnes a domluvte si bezplatnou konzultaci o chytrém stavebním řešení.