GEOBUŇKY

PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE

+420 703 147 953

Systém Geobuněk stabilizuje půdu.

Presto Geosystems vynalezl geobuňky koncem 70. let a od té doby je lídrem v oblasti geocelulárních technologií s důležitými technologickými vylepšeními a konstrukčním příslušenstvím pro vyšší výkon a rychlejší instalaci.

Systém GEOWEB® společnosti Presto je nejucelenějším systémem geobuněk v oboru, navrženým s plně vyvinutými komponenty, které vydrží nejnáročnější problémy na staveništi. Je vyroben z polyethylenu vysoké hustoty (HDPE) a nabízí nejvyšší a nejdelší výkon jakéhokoliv systému geobuněk v civilním použití.

Technologie buněčného řešení je silná, přesto jednoduchá. Prostřednictvím sítě 3D propojených buněk je výplň omezena, a tím tak odolná vůči pohybu. Systém GEOWEB® poskytuje sílu a stabilizaci pro celou řadu povrchů – od vozovek po příkré násypy.

POUŽITÍ

Systém GEOWEB® je všestranné řešení pro širokou škálu povrchů.

STABILIZACE SVAHU

3D GEOWEB® systém dokáže stabilizovat horní vrstvu půdy na náspech, a tak zabránit sesuvu svahu, jeho sklouzávání i silné erozi způsobené povrchovým odtokem – díky tomuto systému tak lze stavět i strmější svahy. Systém geobuněk lze využít i pro geomembrány na přehradách či skládkách, a tím je i díky systému šlach a systému ATRA® Tendon Clip chránit.

ZÁTĚŽOVÉ PLOCHY

GEOWEB® 3D geobuňky dokáží transformovat výplňový materiál.Pro výplň geobuněk lze využít místní materiály, systém je použitelný ihned po instalaci. Systém GEOWEB® překonává 2D výztužné materiály, které vyžadují náročnější a nákladnější materiály. GEOWEB 3D omezovací systém je stejně výhodný pro stabilizaci podkladu pod asfaltem nebo betonem, může zredukovat použití materiálu o 50 a více procent.

VODNÍ BŘEHY

Nabízíme jedinečné řešení Shoreline 3D GEOWEB®, které zabraňuje erozním problémům způsobených kontaktem s vodou, povrchovým tokem, společně s působením vln. Poskytuje ochranu geomembránám na rybnících a v povodích dešťových a odpadních vod. Systém GEOWEB® zajišťuje stabilní prostředí pro výplně buněk.

VODNÍ TOKY

Navrhujte kanály GEOWEB s různými výplněmi, a nebudete potřebovat nákladné podkladové výztuhy, gabiony a kloubové betonové bloky (ACB). Předcházejte vymílání kanálových svahů, vystavených nárazovým nebo průběžným proudům vody, pomocí jedné nebo více vrstev kanálů GEOWEB. S překrývajícími se trávníkovými rohožemi vydrží kanály proud až 9m/sekundu!

OPĚRNÉ ZDI

Navrhujte zelené, zesílené a gravitační zdi, které si uchovávají strukturální integritu i ve velmi špatných podmínkách – to jsou opěrné zdi GEOWEB®. Terasy systému GEOWEB® s otevřenými buňkami tvoří přirozené prostředí pro udržitelnou vegetaci a umožňují vsakování dešťové vody. Zdi GEOWEB® plynule kopírují reliéf krajiny, jsou odolné vůči přirozené erozi, a jejich instalace probíhá o 25-30% rychleji než instalace zdí z mechanicky stabilizovaných bloků. Software pro navrhování opěrných zdí GEOWEB nabízí společnost Presto.

KONTROLA EROZE

Zpevněte strmé břehy a předcházejte erozi svahů a kanálů systémem GEOWEB®. Síť 3D buněk zabrání erozi svahů a škodám způsobeným přívalovými vodami. Pouzdra s výplní umožňují používat menší kameny nebo vegetaci namísto větších a nákladných velkých výztužných kamenů. Systém, používající betonovou výplň, je flexibilní a odolný, navíc ekonomičtější než železobeton nebo kloubové betonové bloky (ACB). Zatravněné plochy, ohrožené erozí, ochrání rozhože GEORUNNER® Mats.

EVORZNÍ OCHRANA

Chraňte plochy vystavené intenzívním proudům vody před ztrátou půdní hmoty, a před erozí, použitím rohoží GEORUNNER Mats. Plně propojené rohože chrání podložní trávníkové rohože nebo přikrývky před erozí, a tím umožňují využít nenáročné rostliny pro ochranu výstupu odpadního potrubí, drenážního příkopu a jímek. Nemusíte tedy používat nákladné, a na údržbu náročné výztužné kameny. Rohože GEORUNNER Mats chrání také břehy vodních toků se středními vlnami.

Příliš informací? Žádný problém! Domluvte si osobní schůzku s naším odborníkem.

Není nic lepšího, než osobní setkání s naším kvalifikovaným pracovníkem, který rozumí vaším potřebám. Stačí vyplnit kontaktní formulář a zanechat na sebe kontakt. Kolegové se s vámi spojí, co nejdříve to bude možné.