Stabilizace podloží a svahů​

Naše řešení

Nabízíme 3 různá řešení pro stabilizaci půdy.

GEOBUŇKY

Pro podporu zatížení, ochranu svahů, kanálů a opěrných stěn. Využívají se v mnoha oblastech stavebnictví. Jsou vyrobeny z vysokohustotního polyethylenu a jejich struktura připomíná včelí plástve, které se vyplňují buď zeminou, kamenivem nebo betonem. Fungují jako protierozní ochrana svahů, pro zpevnění dna koryt, při zvyšování únosnosti podloží pod komunikacemi nebo jako opěrné zdi či zemní valy a hráze. Jedná se o trvalou protierozní ochranu s životností průměrně 20–25 let s ohledem na individuální podmínky (vlastnosti a charakter půdy, sklon svahu, klimatické vlivy) může být životnost geobuněk i delší.

GEORUNNER

Mobilní ochranné rohože jsou úsporným řešením pro ochranu půdy před podemletím v erozivním prostředí. Chrání půdu před erozí a ztrátou vegetace otevřenou strukturou rohože a umožňují hustý a stabilizující růst vegetace. Korekce ze všech stran vytvá¬řejí zcela integrovaný a zabezpečený systém rohože. Po plně ukotvených jednot¬kách je možné jezdit sekačkou na trávu nebo jiným zařízením pro údržbu trávníku.

GEOTERA GTO

Naše nejrychlejší rohož k instalaci. Velké šrouby HDPE spojují jednotlivé rohože k sobě a tím je zajišťují. Rohože jsou uzamčeny do sebe, aby vyhovovaly jakému¬koliv rozmístění daného stanoviště. Snadno se odstraňují a lze je znovu použít. Nabízejí nízké nákla¬dy na životní cyklus a za zlomek nákladů na těžší rohože z kompozitu HDPE a dřeva.

Hlavní výhody

Variabilita

Široká oblast využití na různém povrchu.

Rychlost

Jednoduchá, časově nenáročná instalace.

Flexibilita

Pro všechny typy střech se sklonem od 2 % do 15 %.

Retence vody

Kazeta dokáže zadržet až 22 litrů H2O/m2.

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás ještě dnes a domluvte si bezplatnou konzultaci o chytrém stavebním řešení.