Organické koberce

Organické koberce zjednodušují život stavebním inženýrům tím, že nabízí kompletní řadu spolehlivých a nákladově efektivních produktů pro erozní kontrolu.

Nabídka je založena na našich předchozích zkušenostech a vývoj produktů prošel za celé období naší činnosti komplexním procesem vylepšení. Nabízíme řadu produktů a systémů, které bojují s komplexními a různorodými problémy v oblasti erozní kontroly.

Naše řešení

COVAMAT

Zkonstruován pro erozní kontrolu na čerstvě nasypaných svazích a nově zakládaných površích. Zlepšuje špatné půdní podmínky díky obsahu speciálně vyvinutých organických hnojiv a suchých mikroorganismů.

EROMAT

Jednoduché a nákladově efektivní organické koberce pro erozní kontrolu bez osiva. Pro břehy a náspy v různých verzích kombinací vláken pro krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý rozklad a různé způsoby integrace podpůrné síťoviny s ohledem na požadavky na sílu v tahu.

MULCHMAT

Mulčovací folie s penetrací zabraňující růstu plevele. Udržuje potřebnou vláhu, eliminuje plevel nechemickou cestou, chrání půdu před erozí a zajišťuje její teplotní stabilitu. Na ochranu jednotlivých rostlin jsou k dispozici mulčovací koberce s otvorem uprostřed pro vložení rostliny.

ROCKMAT

Poskytuje vysoce efektivní ochrannou vrstvu proti škůdcům v místech, kde by mohly způsobit narušení stability svahu vzhledem k tendenci hrabat. Dodatečná výztuha z ocelového drátu pak brání odplavování půdy ze svahu při vydatných srážkách a eliminuje také důsledky mrazů.

GREENFIX F3

Kombinuje všechny výhody produktů Covamat, Eromat, Mulchmat, Rockmat s jednou podstatnou výhodou, kterou je požární odolnost dle DIN 4102-1.

GREENFIX 75

Pro kompozitní posílení trávníku využitím trojrozměrné struktury rohože s permanentními kotvami. Systém posiluje kořenový systém vegetace, která je vystavena velkému namáhání ve střihu, zatímco materiál rohože zajišťuje účinnou ochranu proti erozi. Tyto rohože mají výjimečnou mulčovací charakteristiku ve všech třech vývojových fázích vegetace.

RIVERMAT

Je určen pro obnovení říčního koryta, zachycení zemědělských a lesních usazenin a řízení toku.

SLAMĚNÉ PALISÁDY

Vyrábějí ze 100% přírodních a nejkvalitnější slámových vláken z Evropy, které jsou zvnějšku zesíleny opláštěním PE síťovinou s UV inhibitory. Umisťují se na svahy, kde pomáhají zachytávat sedimenty, podporují opětovné osazení vegetací, zabraňují nekontrolovanému odtoku srážkové vody a přispívají ke stabilizaci břehů kanálů a pobřeží.

BIO KULATINA

Používá se jako organická zábrana doplněná o síťovinu z kokosového vlákna pro zakončení břehů a úseků říček a kanálů, především s cílem zajistit absorpci vln a umožnit opětovné nasazení vegetace. Čistě přírodní báze produktu napomáhá růstu rostlin v silně podmáčených lokalitách. Tato ekologicky přívětivá aplikace přírodních materiálů umožňuje obnovit životní prostředí, které podlehlo negativním vlivům ostatních sil.

COVAMAT Před a Po instalaci

Hlavní výhody

Ekologie

Nezanechává v půdě škodlivé látky a neohrožuje přírodu.

Udržitelnost

Organická vlákna, která tvoří podstatu protierozních koberců, se postupně rozkládají a stávají se součástí zeminy.

Variabilita

Nabízí různá řešení pro specifické podmínky.

Ochrana

Zabraňuje sesuvu půdy, chrání před vlivem eroze a umožňuje založení vegetačních struktur.

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás ještě dnes a domluvte si bezplatnou konzultaci o chytrém stavebním řešení.